Privacy Policy

1. Åtagande till användarnas integritet

Kel-Berg värnar om alla sina användares integritet på nätet. Denna integritetspolicy är utformad för att ge en tydlig förklaring av Kel-Bergs databehandlingspraxis. Om du har några frågor eller funderingar som rör Kel-Berg och dataskydd, vänligen kontakta oss via e-post. 

2. Insamlad information

Kel-Berg är den enda ägaren av den information som samlas in på denna webbplats. Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut denna information till tredje part. 

3. Loggfiler

Vi använder IP-adresser för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och samla in bred demografisk information för aggregerad användning. IP-adresser eller cookies är inte kopplade till personligt identifierbar information. 

4. Länkar till andra webbplatser

Var medveten om att Kel-Berg inte är ansvarig för sekretesspraxis på sådana andra webbplatser. Denna sekretesspolicy gäller endast information som samlas in av denna webbplats. Men om du har några frågor om integritet på länkade webbplatser, vänligen meddela oss. 

5. Meddelande om ändringar

Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida så att våra användare alltid är medvetna om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi avslöjar den. 

6. E-postlistor

Om du har valt att gå med i någon av våra e-postlistor kan du enkelt avsluta prenumerationen genom att kontakta oss på info@kelberg.se från din registrerade e-postadress med "Unsubscribe" som ämne.